NAABOT KO RIN ANG MGA BITUIN


Pakisap kisap ang bituin sa langit

Para bang nanunukso at nang-aakit

Waring wika, sa kanya ako’y lumapit

Kahit kay taas, abutin ko ‘syang pilit

 

Pa’no ka aabutin sa kalawakan

Gayong kapos yaring aking kamay

Di ba maaring sa’yo ako’y maghintay

Na bumagsak na lang sa aking harapan

 

Bituin sa langit ginawang patnubay

Pag-abot ng mga pangarap sa buhay

Ako’y mag-aaral, ako’y magsisikhay

Gagawin kong hagdan, gagawin kong gabay

 

At natapos ko ang mataas na antas

Ang makinang na bituin sa itaas

Na kay hirap maabot, kay ilap-ilap

Napasakamay kahit aandap-andap

 

Aandap-andap man ngunit may liwanag

At may pangako pang magagandang bukas

Kaya lagi ang pagtunghay sa itaas

Nakaabang sa bituin, nagmamatyag

 

Sa dami ng balakid na dumarating

Kahit ‘di gaanong bituing maningning

Ang aking mahahawaka’t maaangkin

Sa puso ko’y maluwag kong tatangapin

Advertisements

SULYAP SA ULAP

Dito sa biranda ng aming tahanan

Mata ko’y napasulyap sa kalangitan

Oras ko’y pinalipas sa kagalakan

Habang nakatitig sa liwanag ng b’wan

 

Kay gandang pagmasdan ng mga bituin

Nakakaakit, may ningning sa paningin

Ngali ngali ko na nga, silang abutin

Tulad ng mga pangarap na mithiin

 

Nakaka-aliw tingnan ang mga ulap 

Iba’t-ibang hugis aking namamalas

Bawat galaw may puwang, nagliliwanag

Pangarap ko’y waring don mababanaag

 

Ilang sandali pa sa aking pagtitig

Ano’t unti-unting dumilim ang langit

At may kakambal na kidlat, gumuguhit

Parang buhay mandin, minsan ay kay lupit

 

Ang simpleng pangarap kong aandap andap

Na sa likod ng ulap maa-apuhap

At ang buhay na sana’y nagliliwanag

Bigla namang naging maitim na ulap

 

Sadya nga bang ganito ang kapalaran

Kapara’y tanawin sa ‘ting kalawakan

Inog ng panaho’y walang katiyakan

May liwanag at minsa’y may kadiliman

 

Ang kapalaran daw ‘di mo man hanapin

Kusang dumarating kung para sa atin

Ngunit maiging pagsikapang abutin

Nang sa gano’y madali nating maangkin

 

Ano mang hirap ang ating pagdaanan

Wag susuko pagkat ating makakamtan

Yaong magandang buhay na nakalaan

Ipagkakaloob ng Poong Maykapal

%d bloggers like this: