(Tula) PAGSIKAT NG ARAW

Kay ganda namang pagmasdan ng umaga

Ang sikat ng araw dulot ay pag-asa

At buong araw ay magiging masigla

Kung sa pagbangon mo’y may ngiti na’t saya

 

At buong maghapon na nating dadamhin

Dampi ng malamig na simoy ng hangin

At ang sikat nitong araw na kay lambing

Animo’y matang galing sa pagkahimbing

 

Umpisahan natin sa ‘ting pagdarasal

Sa ating Panginoong D’yos na Maykapal

Magpasalamat sa biyayang nakamtan

At pagtupad sa ‘ting pangangailangan

 

Umasa tayo sa Kanyang kabutihan

Sa lahat ng hirap na nararanasan

Mga pasakit sa ating kalooban

Na ‘kala nati’y wala ng katapusan

 

Isunod natin ang pag eehersisyo

Sa tuwing umaga ito’y gawing bisyo

Upang gumaan ang ating pakiramdam

At lahat ng galit sa puso’y lilisan

 

Kapag ganito ang umagang makikita

Tunay na lahat tayo ay masigla

Parating mataas ang enerheya

Dahil sa magandang simula ng umaga

 

Ngayon, tayong lahat ay maging masaya

Ipakita’y ngiti sa ‘ting mga mata

Sa mga problema ay ‘wag mag-alala

Daanin na lamang natin sa pagtawa

%d bloggers like this: