“UNDAS”

Malapit ng sumapit itong araw ng mga patay

Ang mga tao dito sa syudad nais mag-uwian

Sa kani kanilang mga probinsya o lalawigan

Upang gunitain mga kamag-anak na pumanaw

 —–

Marami na rin ang bumisita sa mga sementeryo

Upang linisan at mapinturahan ang mga nitso

At ang paligid nito ay tatabasan rin ng damo

Upang masiyahan ang mga mahal nilang yumao

—–

At sa pagsapit ng eksaktong araw ng mga patay

Dala nila’y sari-saring bulaklak na iaalay

Ganun din ang mga kandilang may iba’t ibang kulay

Tanda ng pagmamahal sa yumaong mahal sa buhay

—–

Iba’t ibang tagpo ang makikita sa sementeryo

May kanya kanyang gimik ang mga nagtutungo rito

Mga kabataang dumadalaw may dala pang radyo

Sari-saring ingay, naririnig ng nagrorosaryo

—–

Habang mga kamag anak taimtim na nagdarasal

Sa kaluluwang nasa purgatoryo o kalangitan

Sa isang sulok ng nitso’y may kwentuhan at tawanan

At may mga kabataan na masayang nagsusugal

 —–

Sari-saring pagkain ang kanilang inihahain

Kahit doo’y maghapong mamalagi ‘di gugutumin

Kung iyo ngang pagmamasdan mukhang nagpiknik ang dating

Kulang lang pati ang yumao’y bumangon at kumain

 —–

At pagsapit ng ilang oras ng kanilang pagdalaw

Sila’y babalik sa kani-kanilang mga tahanan

Magmumuni-muni ng mga ala-alang iniwan

Nitong mga mahal nilang kamag-anak na pumanaw

  —–

At bagaman malungkot ang pag dalaw sa sementeryo

Dahil sa masakit nilang paglisan dito sa mundo

Ay nagiging masaya na rin dahil sa kumustahan,

Sa kwentuhan at tawanan ng mga kamag anakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: