(Tula) EKSENA SA AKING KLINIKA

Kahit isip ko’y sa paglikha nakatuon

Wala rin akong nagawang tula ngayon

Malapit ng matapos buong maghapon

Ngunit mga kataga mukhang natapon

 

Paano dito sa clinic ‘di magkanda ugaga

Ang mga ngipin nila ay puro sira

Pag sala sa bunot ay magpa papasta

Tapos lahat pa sila ay puro bata

 

Kailangan dito’y mahabang pasensya

Kapag bata na ang umupo sa silya

Maraming alibi na ipapakita

Kalimitan ay salitang “teka teka”

 

Ang ibang bata ang wika’y “sandali lang”

Pero isang oras na’y ‘di pa masimulan

Pag pinanganga ang buka’y bahagya lang

Kaya ang gamutan ay natatagalan

 

May iba namang bata umiiyak agad

Kahit kamay ko’y ‘di pa man lumalapat

Animo’y kinurot sa kanyang palakat

D’yan ang simula hirap sa paghikayat

 

Minsan ang isip ko sila’y irekomenda

Pedodontist ang bahala sa kanila

Pero ‘di makaya ng aking konsensya

Kaya nilulubos aking makakaya

 

Di sila umuuwing walang nangyari

Pagkat lahat sila’y halos ipaghele

Panay ang isip kung ano ang maigi

Hanggang sa kiliti ay aking madale

 

Kahit lahat ng oras ko ay naubos

Alam kong nagawa ko naman ng lubos

Lahat ng aking kaya ay ibinuhos

Upang trabaho’y maging kalugod lugod

 

Pag labas ng clinic alam kong nasiyahan

Pagkat sila’y aking pinagtiyagaan

Laging nasa isip bata ang puhunan

Sa pag lago nitong aking pagamutan

 

 

One Response

  1. That’s success aside from the fulfillment and satisfaction for every patient u treat. Ang importante masaya ka sa napili mong landas. Mabuhay ang mga katulad mong matitiyagang dentist!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: