(Tula) NAGBAGO NG ANYO

Nakilala  s’yang  santa sa kabaitan

Taong iginagalang, hinahangaan

Matulungin ‘sya sa lahat niyang angkan

At ang payo nya’y laging pinakikinggan

 

Ang mga kamag-anak ‘sya ang takbuhan

Mapagbigay sa may mga kailangan

Tumulong ang laman ng puso’t isipan

Kaya’t ang lahat siya ay kinalulugdan

 

Sa kabuhayan lagi s’yang nangunguna

Trabahong gabi’t araw ‘di iniinda

Nais madagdagan kanyang kinikita

Upang buhay ay lalo pang mapaganda

 

Taon ang lumipas, buhay ay umunlad

Pinasok ‘nyang hanapbuhay ay pinalad

Buhay ng kanyang pamilya’y guminhawa

Pagkat mga pangarap agad nakuha

 

Subalit biglang katauha’y nalihis

Nagbago kanyang pananalita’t bihis

Marahil may dalang hinagpis sa dibdib

Mga hinanakit na ‘di ‘nya mabanggit

 

Ngunit kailangan bang ugali’y magbago

Kung ang katauhan ‘nya yon ang  totoo

Baka may dahilan kaya nagkaganyan

Wag nating kutyain igalang na lamang.

%d bloggers like this: